FANDOM


BUKI - jest to nazwa fikcyjna, nadana przez autora zespołowi harcerzy 23 Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum Stefana Batorego (tzw. Pomarańczarnia - od pomarańczowego koloru, wybranego przez drużynę na swą barwę). Buki to ta grupa Pomarańczarni, która na wiosnę 1939 roku ukończyła szkołę, tworząc zżytą i zwartą gromadę. Między 1942/1943 Buki zostały przyłączone do armii podziemnej "Wawer" jednocześnie przybierając nazwę ''Szare Szeregi''.